Penner OÜ

toode(t) - 0,00

 TELLIMUSE TINGIMUSED

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad www.penner.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja PENNER OÜ (edaspidi Veebipood www.penner.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.penner.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood www. penner.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.

2. Hinnainfo
1) Kõik veebipoes www. penner.ee toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
2) Ostudel, mille kogusumma jääb alla 60 euro, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (Eestisisesed transpordihinnad - Itella SmartPost ja Omniva vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale ning kullerteenus vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale). Teistesse riikidesse transpordil hinnad kujunevad vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.
3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
4) Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
5) Veebipood www. penner.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Telliˮ.
3) kui soovite tellimuse sooritada püsikliendina tuleb registreerida ennast kliendiks ning siis rakendub teile vastavalt kliendistaatusele soodustus (püsiklient 5%, hulgikliendil vastavalt kokkuleppele).
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel valige tasumise viis. Arve saadetakse teile meilile.
5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
6) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. 

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood www. penner.ee andma Tarbijale üle Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood www. penner.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood www. penner.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole. Eestisisesed ostud jõuavad kliendini 1-3 tööpäeva jooksul. Euroopa Liidu sisesed ostud jõuavad kliendini 2-14 tööpäev jooksul.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood www. penner.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www. penner.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisavaldust saate saata veebipoe www. penner.ee kodulehel tagasiside vormil.
2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mida saab saata veebipoe www. penner.ee kodulehelt tagasisiside vormil, kus tuleb täita ostu sooritanud isiku andmed, ostu kuupäev, arve number ning saata see otse kodulehelt veebipoele hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastamise avalduse lihtvormis eelnimetatud andmetega võib saata ka veebipoe meilile tellimus@penner.ee
4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.  
5) Veebipood www.penner.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.

8. Vääramatu jõud
1) Veebipood www.penner.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.penner.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine 
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) Veebipoel www.penner.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku veebilehel www.penner.ee registreerudes või uudiskirjaga liitudes.
5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

10. Pretensioonide esitamise kord
1) Veebipood www.penner.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood www.penner.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood www.penner.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood www.penner.ee
5) Veebipood www.penner.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. 
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile tellimus@penner.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Samuti võib veebipoes kasuatada pretensiooni esitamiseks tagasiside vormi.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt www.penner.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel www.penner.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood www.penner.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.