LemmikLoomad.ee

toode(t) - 0,00

Isikuandmete privaatsuseeskiri ja töötlemise kord

 

OÜ Penner

Isikuandmete privaatsuseeskiri ja töötlemise kord

OÜ Penner www.penner.ee / www.lemmikloomad.ee (edaspidi e-pood) e-poe isikuandmete privaatsuseeskirjas on näidatud isikuandmete töötlemise kord.

 

Lähtudes kehtivatest õigusaktidest on meie e-poel õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks.

 

Lisaks on e-poel järgmised õigused:

 • saata ostjale veebipoe uudiskirju ja teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides,
 • säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed.

 

Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. E-pood ei edasta,  müü ega avalikusta teatavaks saanud kliendiandmeid kolmandatele osapooltele, va. tellitud kauba kättetoimetaja partnerettevõttele või seaduses sätestatud juhtudel. E-pood töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

 

Teie tellitud kauba kättetoimetamiseks kasutame järgmisi partnerfirmasid:

 

Meie firma töötleb järgmisi Teie isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanime,
 • telefoninumbrit,
 • e-maili,
 • isikukoodi, sünniaega,
 • postiaadressi,
 • IP aadressi,
 • finantsandmed - tasumisel pangakonto andmed

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

 • Teie tellitud kauba kätte toimetamiseks,
 • sisse loginud kliendi võimalus enda tellimuste jälgimiseks e-poe keskkonnas,
 • turundamise eesmärgil

 

Kasutame pankadega arveldamisel krüpteeritud andmesidekanalit, mis tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid sõltuvad lepingutest, e-poe õigustatud huvist, raamatupidamisega seonduvatest seadustest, kaugmüügiga seonduvast regulatsioonist jm. õigusnormidest.

 

Kui olete avaldanud soovi saada meie ettevõtte uudiskirju on Teil alati õigus nendest loobuda, tutvuda oma  isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va. juhul kui seadus sätestab teisiti.

 

Kõigi isikuandmeid puudutavate küsimuste korral palume meile saata e-kiri aardlaselver@penner.ee või helistada numbril +372 734 8296.

 

www.lemmikloomad.ee / www.penner.ee

OÜ Penner

Võru 65a Tartu 50111